ScoutingTrain – a project by Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP e.V.)

ScoutingTrain – a project by Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP e.V.)

25 lat temu, Żelazna Kurtyna upadła. Teraz, by świętować tę rocznicę, BdP i partnerzy z Niemiec i krajów tworzących pakt Warszawski planują międzynarodową podróż, aby promować edukację i wymianę międzykulturową.

W ciągu tego roku, uczestnicy doświadczą pracy w międzynarodowym projekcie, odbędą kilka wspólnych spotkań i latem 2014 odbędą wspólną podróż po torach legendarnej Kolei Transsyberyjskiej. Z ludnością zamieszkującą tamte tereny chcemy dzielić się naszymi wrażeniami i doświadczeniem w kwestii interkulturalnej współpracy i ułatwienia wymian międzynarodowych. W efekcie ten projekt doprowadzi nas do Berlina gdzie, dzięki wspólnemu wydarzeniu, chcemy świętować 25-lecie nowej Europy bez podziałów i murów.

Pracując w różnych projektach, uczestnicy rozwiną i stworzą swoje własne poglądy i spostrzeżenia na temat przeszłości i przyszłości Europy. Nauczą się co znaczy osiągnąć wspólny cel. Stowrzą specjalny most ze Wschodu na Zachód. W ten sposób będą celebrować ideę skautów jako ludzi „otwierających drzwi porozumienia“ i prowadzących do międzynarodowego zrozumienia.

Scuting Train został stworzony by pomóc ludziom i kulturom od Wschodu aż po Zachód Europy. Aby stali się dla siebie bliżsi i doprowadzili do dzialogu kultur. Ten projekt kreuje wielopoziomowe doświadczenie, które pomoże ustabilizować długodystansowe kontakty i stworzy nowe przyjaźnie.

Scouting Train daje liderom projektów możliwość nauki jak pracować w międzynarodowym środowisku oraz nakłada odpowiedzialność za pracę ponad podziałami. Musi stać się maszyną, która ideę międzynarodowego porozumienia przybliża ludziom i promuje aktywną kooperację i współistnienie różnych kultur i cywilizacji w przyszłości! 

My, chłopcy, dziewczyny, młodzi, którzy wyrośliśmy z Federalnej Republiki Niemiec, podjęliśmy wolną decyzję aby dołączyć do BdP. Będąc częścią ruchu skautowego, chcemy kształtować współczesną pracę z dziećmi i młodzieżą, równocześnie szanując tradycję Niemieckiego ruchu młodzieżowego.

Dla nas, skauting oznacza pewną pracę nad celami i stały rozwój osobisty. Nasza uwaga w całości zwrócona jest na młodych ludzi jako unikatowe osobowości. Jako odpowiedzialni obywatele chcemy budować podstawy demokratycznego, otwartego społeczeństwa i kształtować je. Cieszymy się widząc nowych młodych ludzi stających się częścią naszego ruchu. Nasz punkt postrzegania ich jako młodych ludzi nie opiera się jedynie na ich narodowości, rasie, religii czy społecznym zapleczu. 

 

Idea skautingu przyciągnęła już ponad 40 milionów młodych ludzi w prawie wszystkich krajach świata. Są aktywni w ich społecznych grupach i biorą na siebie odpowiedzialność za nich samych i społeczeństwo, w którym żyją. To czyni ich częścią największego na świecie młodzieżowego ruchu.

Inicjatorzy

  • EN
  • DE
  • RU
  • PL
Back to homepage
All Wagons Menu Badz z nami