Benjamin Spatz

Benny zaangażowany jest w międzynarodową współpracę młodzieży już od 15 lat. A oto wieńczący ją projekt: ScoutingTrain!

Benny pochodzi z północnych Niemiec i od ponad piętnastu lat jest aktywny na arenie współpracy międzynarodowej - nie tylko w skautingu! Już jako zucha zafascynowała go różnorodność flag w lesie na Ogólnoniemieckim Zlocie Skautów w Furth, a w wieku dziewięciu lat miał możliwość doświadczenia podobieństw i różnic wśród skautów z całego świata na Jamboree w Danii. Jako wędrownik wybrał się najpierw do Polski, potem do Kazachstanu, Rosji i Kirgistanu.

"Pociąg pełen ludzi z całego świata - we wspólnej podróży do jednego z najpiękniejszych miejsc na Ziemi - o tym zawsze marzyłem..."

Benjamin Spatz działa w BdP m.in. w grupie "Eurazja". Na stałe zatrudniony jest w fundacji Niemiecko-Rosyjskiej Współpracy Młodzieży.

Inicjatorzy

  • EN
  • DE
  • RU
  • PL
Back to homepage
All Wagons Menu Badz z nami